промишленост Информация

мощност Тел пазар мащаб Дял развитие

2019-07-24
Захранващият кабел е разглобяемо устройство, което захранва от основното захранване електрическо оборудване или уреди. Захранващият кабел се състои от мека жица с електрическа тапа, мъжка глава и женска глава на всеки край. Главният щепсел е свързан към оборудването или електрическото оборудване. Щепселите са свързани към електрически контакти, електрически контакти или захранващи устройства.

Голям брой производители се състезават за пазарен дял и се опитват да заемат взаимния пазарен дял. За индустрията на електропроводи в Северна Америка основната конкуренция идва от Азиатско-Тихоокеанския регион, особено от Китай, Тайван и Виетнам. По-евтината работна ръка в тези страни намали разходите за производство на електропроводи. С появата на глобализацията и намаляването на търговските бариери, нискотарифните електропроводи наводняват пазара на електропроводи в развитите страни, което затруднява преживяването на местните електропроводи.